شايد اي خستگان وحشت دشت ! شايد اي ماندگان ظلمت شب ! در بهاري كه مي رسد از راه ، …

شايد اي خستگان وحشت دشت !
شايد اي ماندگان ظلمت شب !
در بهاري كه مي رسد از راه ،
گل خورشيد آرزوهامان ،
سر زد از لاي ابرهاي حسود .
شايد اكنون كبوتران اميد ،
بال در بال آمدند فرود …
پيش پاي سحر بيفشان گل
سر راه صبا بسوزان عود
به پرستو ، به گل ، به سبزه درود !

فریدون مشیری

#Zarif #Iran

Zarif ,Iran

سیزده بدر آخرین مراسم به یادگار مانده از ایران باستان هم برگزار شد نوروز هزار و…

سیزده بدر
آخرین مراسم به یادگار مانده از ایران باستان هم برگزار شد
نوروز هزار و سیصد و نود چهارتان خجسته باد
به امید سالی نیکو
سرشار از رفتار ، گفتار ، پندار نیک

Pleased Nowruz 1394
#HAPPY #PERSIAN #NEWYEAR #NOWRUZ #1394

HAPPY ,PERSIAN ,NEWYEAR ,NOWRUZ ,1394

#medication #physician #pharmacology #college students #soccer #nurse #medicalstudent #hist…


medication ,physician ,pharmacology ,college students ,soccer ,nurse ,medicalstudent ,histology ,pathology ,physiology ,embryology ,anatomy ,kidney ,coronary heart ,cardiology ,eye ,bone ,ophthalmogist ,placenta ,biochemistry.

#medication #physician #pharmacology #college students #soccer #nurse #medicalstudent #histology #pathology #physiology #embryology #anatomy #kidney #coronary heart #cardiology #eye #bone #ophthalmogist #placenta #biochemistry.

#drugs #physician #pharmacology #college students #soccer #nurse #medicalstudent #hist…


drugs ,physician ,pharmacology ,college students ,soccer ,nurse ,medicalstudent ,histology ,pathology ,physiology ,embryology ,anatomy ,kidney ,coronary heart ,cardiology ,eye ,bone ,ophthalmogist ,placenta ,biochemistry

#drugs #physician #pharmacology #college students #soccer #nurse #medicalstudent #histology #pathology #physiology #embryology #anatomy #kidney #coronary heart #cardiology #eye #bone #ophthalmogist #placenta #biochemistry

#drugs #physician #pharmacology #college students #soccer #nurse #medicalstudent #hist…


drugs ,physician ,pharmacology ,college students ,soccer ,nurse ,medicalstudent ,histology ,pathology ,physiology ,embryology ,anatomy ,kidney ,coronary heart ,cardiology ,eye ,bone ,ophthalmogist ,placenta ,biochemistry

#drugs #physician #pharmacology #college students #soccer #nurse #medicalstudent #histology #pathology #physiology #embryology #anatomy #kidney #coronary heart #cardiology #eye #bone #ophthalmogist #placenta #biochemistry

#drugs #physician #pharmacology #college students #soccer #nurse #medicalstudent #hist…


drugs ,physician ,pharmacology ,college students ,soccer ,nurse ,medicalstudent ,histology ,pathology ,physiology ,embryology ,anatomy ,kidney ,coronary heart ,cardiology ,eye ,bone ,ophthalmogist ,placenta ,biochemistry.

#drugs #physician #pharmacology #college students #soccer #nurse #medicalstudent #histology #pathology #physiology #embryology #anatomy #kidney #coronary heart #cardiology #eye #bone #ophthalmogist #placenta #biochemistry.

#medication #physician #pharmacology #college students #soccer #nurse #medicalstudent #hist…


medication ,physician ,pharmacology ,college students ,soccer ,nurse ,medicalstudent ,histology ,pathology ,physiology ,embryology ,anatomy ,kidney ,coronary heart ,cardiology ,eye ,bone ,ophthalmogist ,placenta ,biochemistry

#medication #physician #pharmacology #college students #soccer #nurse #medicalstudent #histology #pathology #physiology #embryology #anatomy #kidney #coronary heart #cardiology #eye #bone #ophthalmogist #placenta #biochemistry