. آنچه در تصویر مشاهده میکنید یک کیس نادر از تراتوم مچور کیستیک خارج شده از تخمد…

.
آنچه در تصویر مشاهده میکنید یک کیس نادر از تراتوم مچور کیستیک خارج شده از تخمدان شامل بافت اپیدرم، مو و دندان می باشد
.
📚
ماچور تراتوم (Mature teratoma): در واقع تراتوم گرید صفر می‌باشد. ماچور تراتوما در فرم و هیستولژی کاملاً متغیر می‌باشند و ممکن است سالید، کیستیک یا ترکیبی از سالید و کیستیک باشند (درمویید کیست). ماچور تراتوم اغلب حاوی چندین نوع بافت مثل پوست، ماهیچه و استخوان می‌باشد. ممکن است پوست یک کیست را احاطه کرده و حاوی موی فراوان باشد. ماچور تراتوماها اغلب خوش‌خیم‌اند.
. .
.
.
.
.
.
.
#کیست_تخمدان #تراتوم
#پزشکی #دارو #پرستاری #نوزاد #بیماری #سلامتی #جراحی #ژنتیک #آناتومی
#medical #drug #nurse #science #article #well being #illness #genetic #surgical procedure #anatomy #dentist

کیست_تخمدان ,تراتوم
,پزشکی ,دارو ,پرستاری ,نوزاد ,بیماری ,سلامتی ,جراحی ,ژنتیک ,آناتومی
,medical ,drug ,nurse ,science ,article ,well being ,illness ,genetic ,surgical procedure ,anatomy ,dentist