تولد 11قلوها در هند این زن هندی یک تیم ملی متشکل از۱۱نوزاد را به دنیا آورده است …

تولد 11قلوها در هند❤❤
این زن هندی یک تیم ملی متشکل از۱۱نوزاد را به دنیا آورده است😱😃 #پزشکی #بدن #آناتومی #بیماری #ناهنجاری #جنین #ژنتیک #بارداری #درمان #جراحی#سرطان #چاقی #جالب #عجیب #زایمان #نوزاد #شکم #سزارین #مامایی
#med #illness #genetic #superior #superb #truma #surgical procedure #physique #anatomy #child #start

پزشکی ,بدن ,آناتومی ,بیماری ,ناهنجاری ,جنین ,ژنتیک ,بارداری ,درمان ,جراحی ,سرطان ,چاقی ,جالب ,عجیب ,زایمان ,نوزاد ,شکم ,سزارین ,مامایی
,med ,illness ,genetic ,superior ,superb ,truma ,surgical procedure ,physique ,anatomy ,child ,start