#hydrocephalus این دختربچه هندي از نوع مفرط بيماري هيدروسفالوس رنج ميبرد که موجب…

#hydrocephalus
این دختربچه هندي از نوع مفرط بيماري هيدروسفالوس رنج ميبرد که موجب تورم شديد سر او شده است. به دليل فشار زيادي که به مغز او وارد ميشود، چشم های او نابينا شده اند و اگر هرچه زودتر درمان نشود، وضعيتش بحراني تر خواهد شد.اين وخيم ترين حالت این بیماری است.خانواده این کودک بعلت شرایط نامناسب مالی تاکنون اقدامی برای درمان وی نکرده اند وروزبه روز بیماری او پیشرفت میکند. اما میتوان آن را در همان ابتدا تا درمان کردو از صدماتي که ممکن است به مغز وارد شود، جلوگيري نمود.
علت این ناهنجاری جمع شدن زیاد مایع مغزی نخاعی در سر به علت تولید زیاد آن یا انسداد در کانالهای مغز است.
‌#پزشکی #پرستاری #علم #بیماری #ناهنجاری #مراقبت #درمان #جالب #عجیب #هیدوسفالیس #مغز #سر
#med #drugs #science #well being #superior #wonderful #illness #genetic #therapy

hydrocephalus
,پزشکی ,پرستاری ,علم ,بیماری ,ناهنجاری ,مراقبت ,درمان ,جالب ,عجیب ,هیدوسفالیس ,مغز ,سر
,med ,drugs ,science ,well being ,superior ,wonderful ,illness ,genetic ,therapy